date17 februari 2022 | NIEUWS

Bezoek Hugo de Jonge

IN GESPREK MET HUGO DE JONGE

Maandag 7 februari was Hugo de Jonge, minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening, aanwezig in Vriezenveen. Op uitnodiging van Roy de Witte van de Provincie Overijssel en de nieuwe lijsttrekker Martino Vos van het CDA Twenterand gingen zij met lokale ondernemers in gesprek over relevante thema’s als bouwen voor behoefte, ruimtelijke procedures en binnenstedelijk ontwikkelen.

Er werd zinvol en af en toe scherp gediscussieerd wat hopelijk inspireert voor de komende kabinetsperiode. Een inspirerende middag voor zowel de minister, de provincie als ook voor de plaatselijke ontwikkelaars/bouwers.

Bent u geïnteresseerd in onze projecten of heeft u zelf een project? Neem dan contact met ons op!