Voor wie aan bouwen denkt

Organisatie

Onze organisatiestructuur is te kenschetsen als een “platte” organisatie met korte beslislijnen. Het aantal “lagen” in de organisatie is zeer beperkt en het directie- team (managementteam) bestaat uit drie mensen die “kort” op de werkzaamheden zitten.

De Raad van Commissarissen bestaat uit drie personen. President-commissaris is de heer mr. J.A.M. Hendrikx, oud-commissaris van de Koningin in Overijssel en voormalig lid van de Eerste Kamer. De tweede commissaris is de heer ing. H.P.J. Dercksen, voormalig directeur/bestuurder van Woningstichting Ons Huis te Enschede. De derde Commissaris is de heer mr. J. Bredewoud register valuator / fiscaal jurist / accountant, voorheen werkzaam en partner geweest bij Kroese Wevers.

Bent u geïnteresseerd in onze projecten of heeft u zelf een project?
Neem dan contact met ons op!
Timmerfabriek Bramer B.V. Bouwbedrijf Donker B.V.